Per a l'alumne

Què pot fer l’alumne amb adimat

Veure les unitats que té disponibles.

Accedir en tot moment al treball més adequat per a adquirir de coneixements i reforçar-ne l’aprenentatge, a l’aula o a casa.

Fer un seguiment dels seus resultats, consultar quines unitats o continguts ha de reforçar i en quins ha obtingut l’excel·lència.

Rebre notificacions que l’ajuden a avançar en les seves sessions i a superar les dificultats que troba.

Divertir-se amb les sessions de treball que s’han dissenyat com un joc interactiu, fàcils d’entendre per als alumnes des d’edats primerenques.

Escollir un avatar que el representi i així augmentar la seva motivació a l’hora de treballar.

Què pot fer adimat pels teus alumnes

Proposar-los el treball més adequat per a fer en cada moment, en funció de les necessitats de cadascun.

Fer un tractament personalitzat de l’error, mitjançant una correcció i explicació immediata d’aquest.

Guiar els alumnes pas a pas, de manera personalitzada, fins a assolir l’aprenentatge de cada concepte.

Motivar l’alumne durant la sessió d’aprenentatge a través de missatges de reforç positiu.

Fer conscient l’alumne del seu procés d’aprenentatge.

Mantenir l’interès i incentivar el progrés en l’aprenentatge a través d’elements de gamificació.