Per al professor

Què pot fer el professor amb adimat

Assignar continguts específics i personalitzats a cada alumne.

Seguir en temps real l’evolució del treball de cada alumne i de la classe.

Definir el contingut i la durada de les sessions de treball dels teus alumnes.

Visualitzar el perfil de cada alumne, consultar el seu progrés i l’ús que fa de l’aplicació.

Generar sessions de repàs a partir del que s’ha treballat a l’aula.

progreso-alumnos

Què pot fer adimat pel professor

Assignar càrregues de treball adequades a les capacitats de cada alumne.

Detectar necessitats i proposar-te el treball més adequat per a cadascun.

Crear grups d’alumnes a partir dels que mostren similituds en les seves necessitats d’aprenentatge.

Enviar-te alertes i notificacions perquè intervinguis allà on calgui.

Proposar-te la sessió de treball que necessita el grup en cada moment del curs.

Alliberar-te de tasques perquè dediquis aquest temps a millorar l’aprenentatge dels teus alumnes.

Generar diferents tipus d’informes, exportables a PDF o CSV.

informes