adimat irakaslearentzat

Zer egin dezakezu adimatekin?

Eduki espezifikoak eta pertsonalizatuak esleitu ikasle bakoitzari.

Ikasle bakoitzaren eta ikastaldearen lanaren bilakaeraren berri izan denbora errealean.

Ikasleen lan-saioen edukia eta iraupena zehaztu.

Ikasle bakoitzaren profila ikusi, haren aurrerapenaren berri izan eta aplikazioa nola erabiltzen duen jakin.

Errepasatzeko saioak sortu, ikasgelan landutakoa oinarri hartuta.

Zer egin dezake adimatek zuri laguntzeko?

Ikasle bakoitzaren gaitasunetara egokitutako lan-kargak esleitu.

Beharrizanak hauteman eta bakoitzarentzat egokiena den lana proposatu.

Ikasle taldeak sortu, antzeko ikaskuntza-beharrizanak dituztenak onarri hartuz.

Alertak eta jakinarazpenak bidali, behar den lekuan esku har dezazun.

Taldeak ikasturteko une bakoitzean behar duen lan-saioa proposatu.

Zereginak kendu, denbora hori zure ikasleen ikaskuntza hobetzen eman dezazun.

Zenbait txosten mota sortu, PDF edo CSV formatuetara esporta daitezkeenak.